Meny Stäng

Kategori: Okategoriserade

Bertil har lämnat oss

Med bestörtning konstaterar vi att vår hedersmedlem och mångårige ledare inom krut- som luft-skytte Bertil Krokhammar , efter en tids sjukdom, den 7/12 avlidit i en ålder av 88år. Bertil var med och byggde upp Ronneby Pistolskytteklubb och gjorde klubben till vad den är idag. Hans engagemang inom utbildning och ungdomsverksamhet var enormt. Hundratals ungdomar har under åren provat på luftpistolskytte och lärt sig pistolskyttets grunder av ”den klurige mannen i lufthallen”. För oss ledare var han en inspirerande samtalspartner som gärna delade med sig av sina kunskaper.

Bertil visade stort intresse för ungdomsverksamheten och luftskyttet, även efter att han med ålderns rätt och av hälsoskäl, lämnat över ansvaret till Tobias Håkansson för några år sedan, och han missade aldrig ett årsmöte

Tack Bertil!
Vi saknar dig!

/Ungdomsledarna

Brandtillbud i luftskyttehallen

Det har brunnit i skyddsrummet på Espedalsskolan vid jul.

Någon gång mellan 22/12 och 23/12 har någon eller några brutit upp luckan över nödutgången från skyddsrummet i Espedalsskolan, där vår luftvapenhall finns. Man har dock inte lyckats forcera dörren in till själva lokalen. Av allt att döma har man i sin frustration över detta slängt ner allsköns bråte i utrymningsschaktet och tänt eld på det.

Elden självslocknade, troligen beroende på syrebrist, men kraftig rökutveckling uppstod. I samband med tävlingsgruppens träning inför Swedish Cup 27/12 upptäcktes brandlukt i hallen och ett intensivt saneringsarbete inleddes. Det kunde snabbt konstateras att inga skador uppstått förutom kraftig röklukt.

Espedalsskolans vaktmästare Kent organiserade snabbt ett ozonaggregat och en evakueringsfläkt hyrdes. Saken polisanmäldes, och rapport lämnades till Espedalsskolans rektor och skyddsombud.

Luckan över schaktet är reparerad, och under vecka 1 slutfördes sanering och städning av lokalen av familjen Petersson.