Meny Stäng

Espedalens luftvapenhall

Skjutbaneinstruktion för Espedalens luftvapenhall

(utdrag ur säkerhetsstadgarna för Ronneby/F17 Pistolklubb, anslaget 2009-12-10)

Skjutbanan som är belägen i Espedalsskolan, Ronneby kommun, ägs av Ronneby/F17 pistolklubb (som är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet). Skjutbanechef är Tobias Håkansson.

Banan får användas av föreningens medlemmar och deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar. Övriga får använda banan efter tillstånd från styrelsen.

Tillåtna vapen är Luftpistol och luftgevär enligt SPSF och SvSF’s respektive reglementen och tillåtna skjuttider är dagligen.

Av säkerhetsskäl får skjutning endas ske från startplatser vid borden och endast mot kulfånget. Skjutledare skall vara utsedd när två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Ensam skytt har själv skjutledarens ansvar. Skjutledare skall vara utrustad med mobiltelefon för i händelse av nödsituation kunna larma SOS-alarm på 112. För all annat behov så finns förbandslåda i plåtskåpet.

/Tobias Håkansson, Ordförande och
Magnus Ekerup, Säkerhetsansvarig