Meny Stäng

Nyheter

Skjutförbud Forsanäs – Frusen vall

Förtydligande angående skjutförbud på grund av frusen vall. Vi påminner om att banans status, inklusive vallen, SKALL kontrolleras innan varje skjuttillfälle.

Det har kommit till styrelsens vetskap att skyttar, trots meddelat skjutförbud och frusen vall, har bedrivit skytte på Fornanäs skjutbana under de senaste veckorna. Med anledning av detta har styrelsen tagit upp ämnet på senaste styrelsemötet (2023-12-09) och kommit fram till ett förtydligande gällande skjutförbud när vallen är frusen.

Det är INTE tillräckligt att endast frigöra en mindre yta bakom målen genom att hälla salt på vallen, hacka eller på annat sätt manipulera kulfånget.För att skytte ska få bedrivas ska HELA vallen bestå av luckert material, 50 cm djupt. 

INGA UNDANTAG FÅR GÖRAS!

När skjutförbud råder kommer detta meddelas via mail, facebook och hemsida. Samt att avspärrningsband och information kommer att anbringas i skjuthallen. Dock gäller att varje skjutledare är ansvarig för att kontrollera att skjutbanan uppfyller kriterier enligt SäkB före varje skjutning (SäkB 2020 punkt 1.5.3). Ensam skytt är skjutledare (SäkB 2020 punkt 1.4)

Styrelsen via Säkerhetschef Gustav Mogren

Kretsmästerskap i Precision den 23-24 september

På uppdrag av Blekinge Pistolskyttekrets inbjuder Ronneby Pistolskytteklubb till årets Kretsmästerskap i precisionsskjutning.

Plats: Ronneby Pistolskytteklubbs bana Fornanäsvägen 51

Tid: Lördag 23/9:
– Vapengrupp A kl. 09.00, final kl. 10.45
– Vapengrupp B kl. 12.00, final kl. 13.45

Söndag 24/9:
– Vapengrupp C kl. 10.00, final kl. 11.45

OBS!: Se fullständiga inbjudan på länken nedan:

Inbjudan Grundkurs pistolskytte hösten 2023

Ronneby Pistolskytteklubb kommer att hålla Grundkurs i pistolskytte under hösten.

Uppstart blir 2023-09-27 1800 i Espedalsskolans luftvapenhall. Examinering preliminärt 23-11-01.

Vi kommer inledningsvis att kraftsamla på pistolskyttets grunder med luftpistol parallellt med teori och tillämpning för ”Pistolskyttekortet”. Deltagarantalet är maximerat till 8 st. (Först till kvarn……)

Se detaljer i filen: