Meny Stäng

Pistolskyttekortet

Ronneby/F17 Pistolskytteklubb håller normalt sett grundkurs i pistolskytte en eller två gånger per år. 

Kursen kraftsamlar inledningsvis på pistolskyttets grunder med luftpistol parallellt med teori och praktik för Pistolskyttekortet. 

Deltagarantalet är maximerat till runt 8 personer.  

Pistolskyttekortet registreras hos Svenska Pistolskytteförbundet och är ett utbildningsbevis som visar att innehavaren har tillräckliga kunskaper för att kunna fungera som skjutledare, delta i tävlingar både som tävlande och funktionär och ha tillräckliga kunskaper för att få licens på eget vapen.

Kursen innehåller bland annat:

  • Regler och lagar kring pistolskytte
  • Säkerhet på skjutbanan
  • Teori
  • Vapenkännedom
  • Grundläggande om vapenlagstiftningen
  • Genomgång av Pistolskytteförbundets och Skyttesportförbundets tävlingsgrenar
  • Kost, doping och träning
  • Grundläggande skjutteknik med luftpistol
  • Teoretiskt och praktiskt prov
  • Utfärdande av Kursdiplom och Pistolskyttekort

Kursen äger rum kvällstid i Luftvapenhallen i Espedalsskolan i Ronneby

Kursen omfattar 5 kurstillfällen och teori och praktik kommer att varvas för att avslutas med ett slutprov

Kursavgiften är 1500:- för rena nybörjare. För den som redan är medlem och har eget vapen, eller redan har Skyttesportförbundets skyttekort för exempelvis gevär eller viltmål är kursavgiften 750:-.

I kursavgiften ingår lån av vapen, luftpistolammunition, kurshäfte, kompletterande kursmaterial, CD med regler, handböcker och annat material, prov och examinering för Pistolskyttekortet, samt enklare fika i skjuthallen.

Medlemsansökan skall vara inlämnad och utdrag ur belastningsregistret uppvisat innan kursstarten. (Kan göras i samband med uppstarten)

Kursavgiften, som även innefattar medlemsavgift, skall vara inbetald till klubben innan kursstarten.

Kursledare är klubbens föreningsinstruktörer.