Meny Stäng

Doktorander från Blekinge Tekniska Högskola
genomför försök i Ronneby Pistolskytteklubbs
luftskyttehall.

Victor Persson och Herman Norrby, doktorander vid BTH, har genomfört EEG-mätningar på luftskyttar under olika förhållanden i vår luftskyttehall. De vill undersöka vilka delar av hjärnan hos en skytt på elitnivå som är mest aktiva dels under olika faser av skytte, och dels hur aktiviteten flyttas mellan hjärnans olika delar vid skytte.

Jämförelse mellan olika skyttar undersöks även. Mätningar har utförts såväl under lugna förhållanden som under tävlingsliknande. Data samlas in med hjälp av trådlös EEG-hjälm som framtagits speciellt för att kunna
användas utanför ”laboratoriemiljö”.

Deltagare från klubben var Theodor Petersson, Tobias Håkansson och Ulf Petersson. Nu väntar rapportskrivning och presentation för Herman och Victor. Kontakten med BTH förmedlades av Niklas Lavesson.