Meny Stäng

Fornanäs Skjutbana

Vi finns på Fornanäs mitt emot Tarkett nära hamnen.
Där har vi en stor bana avdelad i två delar (så man kan köra olika aktiviteter utan att störa varandra).

Skjutbanan vid Fornanäs har 42 platser varav 20 med elektriska vändställ.

Ordinarie träningstid

April – September
Måndagar 18.00

Oktober – Mars
Lördagar 12.00

Tillåtna skjuttider

Kaliber .22
Dagligen 08.00-21.00

Grövre kaliber
helgfri måndag-torsdag 09.00 – 20.00
helgfri lördag 10.00-15.00

Aktivitet

Banan disponeras även av Blekingepolisen, Kustbevakningen m.fl. under dag- och kvällstid (mån-fre) ett antal veckor under året.

Fornanäsbanan kan vara bokad för aktivitet.
För information samt träningstider se här : bokningskalender
Var vänliga respektera bokningarna.

Övrigt

Som medlem med egen licens kan du skjuta när som helst under banans skjuttider så länge banan inte är bokad för aktivitet. Nyckel till målboden kan kvitteras ut hos ordf. eller sekr.

Om du inte har egen licens så får du komma på ordinarie träningstid, se Pistolskytte Krut